Conversation Between Fatality and Y2Jryder

3 Visitor Messages

  1. Ik volg het al een aantal jaren maar de laatste tijd begint mijn interesse een beetje af te nemen
  2. Jaaaaaa!!!! Ik kijk volg het al jaren aha, hoelang volg jij het ?
  3. Ik zie dat we dus nog een nederlander hebben, welkom
Showing Visitor Messages 1 to 3 of 3

© 2011 eWrestlingNews, All Rights Reserved.